Saturday, April 23, 2011

Sejuk

Usah dipotong tali pada perahu cantik baik yang telah diikat berlabuh. Biarkan perahu cantik baik selesa berehat bersama pendayung Ala Syatil’il Bahri. Selamat tinggal Jaziratun sejuk bersama senyum tawa pepasir dan jirusan salju Maujatun. Berlembut bayulah wahai Maujatun. Kamu cukup dan amat sejuk.