Tuesday, July 24, 2012

Sutrah

Tenang  salju sungguh diam dalam lantai bertiang banyak malam ini sambil menghadap sutrah-sutrah subjektif. Hikmah besar bila Junjungan Besar Muhammad menyata sabda bahawa perlunya ada Sutrah dalam mengerjakan amalan tiang agama. Pelana Kuda, Tiang, Dinding, Pohon, Tempat Tidur dan Orang yang duduk di hadapan adalah antara yang boleh dijadikan Sutrah. Tenang Malam Semalam yang tadi.