Tuesday, July 20, 2010

Tebas Jalan

Terima kasih dan setinggi penghargaan di atas kerjasama para pegawai dari University Taiwan dengan Kerjasama CIP Japan yang telah menghantar email kepada saya dan pelawaan ke Fuji Yama. Terima kasih juga email yang dihantar yang menyatakan makanan yang disediakan khas kepada muslim yang seorang ini dan jaminan tiada kandungan haiwan untuk saya. Terima kasih yang faham, tahu dan menghargai usaha saya pupuk semua hubungan ringkas ini. Harap anak melayu lebih senang selepas ini, berani datang, tempuh sedikit jalan yang sedang saya tebas ini.